Vill du komma i kontakt med Röda Kapellet?

Kontakta någon av följande:

Dirigent: Ludvig Nordgren,
0730-397948
ludvig.nordgren@icloud.com

Notansvarig: Lars Borgström,
046-13 19 75, 0709-13 63 52
lars.h.borgstrom@telia.com

Webbmaster: Lars Eklund
046-13 35 68, 0731-50 88 44
larseklund@nordicsouthasianet.eu

Styrelse 2019:

Ingrid Kicki Piculell,
046-12 89 12, 070-612 89 03
ingrid.gustafsson@telia.com

Bengt Hall,
0733-649070, 044-91423
bengt.er.hall@gmail.com

Björn Stenholm,
040-54 68 25, 073-982 24 10
bjorn.rgatan@gmail.com

Bertil Egerö,
046-12 00 04, 070-94 97 077
bertilegero@gmail.com

Lars Svensson,
046-123501, 070-611 77 96
Lars.Svensson@ekh.lu.se

Adress

c/o Folkuniversitetet
Skomakaregatan 8
223 50 Lund
Repetitionslokal se ovan
Postgiro:  78 25 72-2

Kontakta oss

Vårt läge